Isnin, 11 Mei 2015

Gurindam Tonggak 12


GURINDAM
MAKSUD


Hendak pandai menghargai masa,
Jangan dinanti esok lusa.
Masa yang ada hendaklah digunakan dengan sebaik-baiknya dan jangan membazirkan masa.


Ketekunan akan membawa kejayaan,
Kegigihan bekerja dengan keupayaan.
Kejayaan akan dikecapi jika kita berusaha dengan tekun dan gigih.


Wajah ceria keseronokan bekerja,
Usah berduka bermuram durja.
Apabila kita seronok bekerja, hidup kita akan lebih gembira.


Hidup dalam kemuliaan kesederhanaan,
Bertindak dengan penuh kebijaksanaan.
Kesederhanaan dituntut dalam kehidupan dan semua tindakan perlu dilakukan dengan bijaksana.


Ketinggian peribadi jadi amalan,
Ketelusan hati jadi bekalan.
Peribadi unggul dan kejujuran hati.perlu diterapkan dalam kehidupan .


Kekuatan sifat baik hati,
Bertimbang rasa dan bersimpati.
Sifat baik hati, bertimbang rasa dan bersimpati jadikan amalan.


Pengaruh kepimpinan melalui teladan,
Baik buruk jadikan sempadan.
Pemimpin yang baik menjadi ikutan.


Menjadi kewajipan menjalan tugas,
Walaupun sederhana tetapi tegas.
Tanggungjawab yang diamanahkan perlu dilaksanakan dengan sempurna.


Kebijaksanaan berhemat perlu diutama,
Tidak membazir teliti saksama.
Pembaziran perlu dielakkan dalam melaksanakan sesuatu kerja.


Keutamaan kesabaran fikiran tenang,
Perkara susah menjadi senang.
Kesabaran dan ketenangan fikiran perlu dalam menghadapi sebarang situasi.


Peningkatan bakat diberi sokongan,
Tunjukkan kebolehan jadikan dorongan.
Kebolehan diri yang ada perlu ditonjolkan sebagai motivasi.


Nikmat mencipta budaya kreatif,
Kembangkan bakat semoga aktif.
Pemikiran kreatif dapat menjana idea yang lebih inovatif.

Tema 
Nilai-nilai murni dalam kehidupan
Gurindam ini menekankan penghayatan nilai-nilai murni yang perlu ada dalam diri seseorang.

Persoalan 
1. Persoalan menghargai masa penting dalam kehidupan ( rangkap 1)
2. Persoalan tekun berusaha membawa kejayaan ( rangkap 2)
3. Persoalan kepimpinan melalui teladan (rangkap 7)
4. Persoalan berfikiran tenang dalam membuat keputusan (rangkap 10)
5. Persoalan berfikiran kreatif dan inovatif (rangkap 12)

Bentuk 
1. Mempunyai 12 rangkap.
2. Setiap rangkap mengandungi 2 baris
    Contoh Hendak pandai menghargai masa
                        Jangan dinanti esok lusa
3. Mengandungi 4 patah perkataan dalam satu baris
    Contoh Nikmat mencipta budaya kreatif

4. Suku kata antara 9 hingga 14 suku kata
    Contoh Ja/ngan di/nan/ti e/sok lu/sa – 9 suku kata sebaris
                        Hi/dup da/lam ke/mu/lia/an ke/se/der/ha/na/an – 14 suku kata sebaris
5. Rima akhir aa
    Contoh Nikmat mencipta budaya kreatif,
                        Kembangkan bakat semoga aktif

Gaya Bahasa
1. Simpulan bahasa – baik hati (rangkap 6 baris 1)
2. Unsur Bunyi
    Asonansi – pengulangan vokal a
    Kekuatan sifat baik hati (rangkap 6 baris 1)
    Nikmat mencipta budaya kreatif (rangkap 12 baris 1)
3. Aliterasi – pengulangan bunyi konsonan n
    Bertindak dengan penuh kebijaksanaan (rangkap 4 baris 2)

Nilai
1. Nilai kegigihan, Contohnya kegigihan apabila bekerja.
2. Nilai kebijaksanaan, Contohnya kebijaksanaan dalam melaksanakan tanggungjawab.
3. Nilai kesederhanaan, Contohnya kesederhanaan dalam kehidupan.:
4. Nilai kesabaran, Contohnya kesabaran menghadapi cabaran.

Pengajaran 
1. Kita hendaklah bertindak secara bijaksana
2. Kita hendaklah menghargai masa
3. Kita haruslah menunjukkan teladan yang baik
4. Kita janganlah suka membazir.
5. Kita hendaklah tekun berusaha untuk mencapai kejayaan

Latihan
1. Nyatakan bentuk gurindam di atas.
2. Huraikan tema gurindam tersebut.

Jawapan
1. Bentuk gurindam di atas ialah rima akhir setiap rangkap aa dan setiap rangkap mempunyai dua baris.
2. Tema gurindam tersebut ialah nilai-nilai murni dalam kehidupan. Contohnya kegigihan dan ketekunan bekerja.
Share:

0 ulasan:

Catat Ulasan

Popular Posts

Pages